NumisBids
Your Portal for Numismatic Auctions
  
WDA - MiM
Auction 19  8 May 2021
View prices realized

Lot 1037

     Find similar lots
Starting Price: 67 EUR
Price realized: 145 EUR

Email Print

Rosja - Mołdawia, Katarzyna II 1762-1796, 2 para = 3 kopiejki 1772, Sadagóra

Moneta wybita w celu wypłaty żołdu żołnierzom rosyjskim. Jak niemal każda emisja, z tego typu przeznaczeniem, bita skrajnie niedbale, bardzo płytko, na nierównej, źle rozwalcowanej blasze. Tu egzemplarz wybity wyjątkowo głęboko z pełną czytelnością herbów, bez wad blachy. Rzadka moneta w rewelacyjnej jak dla tej emisji prezencji.
Reference: Bitkin 1247, Brekke 15
Grade: XF-

Rosja Russia RusslandEstimate: 134-201 EUR
Question about this auction? Contact WDA - MiM