NumisBids
Your Portal for Numismatic Auctions
  
Myntauktioner i Sverige AB
Auction 36  15-16 May 2021
View prices realized

Lot 39

     Find similar lots
Starting price: 40 000 SEK
Price realized: 41 000 SEK

Email Print
ERIK AV POMMERN (1396-1439)
VÄSTERÅS. Örtug med trekronorssköld)(Bokstaven A lagd på kors med lång huvudarm och korta tvärarmar. REX REX ERICVS)(MONETA AROSIENSIS. LL 7. Frösell -. 1,16 g. RRRR. Rengjord. Cleaned. Ex Sven Svensson (SNF auktion 141, nr 14, SS 457); Ex Israel Berghman; Ex Carl Wilhelm Burmester; Ex Johan Frans Henrik Oldenburg; Ex Elias Brenner (sannolik provenienskedja). Denna mynttyp är extremt sällsynt. Endast tre exemplar är kända totalt; två i museer, KMK och Köpenhamn, samt detta enda i privat ägo. Detta ikonografiskt intressanta mynt, med sin förmodat mycket fina ägarlängd, har beskrivits av Kjell Holmberg i SNT 2001, nr 5, sidorna 108-109. Kvalitet 1/1+

SWEDEN/SCHWEDEN
Question about this auction? Contact Myntauktioner i Sverige AB