NumisBids
  
Myntauktioner i Sverige AB
Auction 36  15-16 May 2021
View prices realized

Lot 400

Starting price: 30 000 SEK
Price realized: 200 000 SEK
Find similar lots
Share this lot: Email
ADOLF FREDRIK (1751-1771)
STOCKHOLM. Dukat 1751. Gravörsignerad F. SM 1. SMH 1:1. JH 432. 3,47 g. RR. Obetydliga rispor. Hairlines. Ex Bonde på Ericsberg 3, nr 586 (Nordlind auktion); Ex Conrad Quensel 1918; Ex Johan Frans Henrik Oldenburg (Bukowski auktion 119). Vi har genom www.falcoin.se kännedom om fem exemplar av denna årgång (jämte tre exemplar av guld från Östra Silvberg). Även om årgången i sig alltså är mycket rar är just detta exemplar extra intressant eftersom det är det enda (RRRR) som är gravörsignerat - med bokstaven F under porträttet - utvisande att gravören är Daniel Fehrman. Kvalitet 1+/01

SWEDEN/SCHWEDEN
Question about this auction? Contact Myntauktioner i Sverige AB