NumisBids
Your Portal for Numismatic Auctions
  
Myntauktioner i Sverige AB
Auction 36  15-16 May 2021
View prices realized

Lot 533

     Find similar lots
Starting price: 50 000 SEK
Price realized: 240 000 SEK

Email Print
OSKAR I (1844-1859)
Dukat 1844. SM 7. JH 660. 3,49 g. RRR. Ett par hårfina rispor. Hairlines. Ex MISAB auktion 17, nr 650; Ex (möjligen) John Holmblom (Holmberg auktion 136, 1926, klassad 0). Detta är möjligen det bästa exemplaret av de fem som vi har kännedom om i privat ägo. Kvalitet 01)(01/0

SWEDEN/SCHWEDEN
Question about this auction? Contact Myntauktioner i Sverige AB