NumisBids
  
Schulman b.v.
Auction 367  17 Jun 2021
View prices realized

Lot 442

Estimate: 4000 EUR
Price realized: 4800 EUR
Find similar lots
Share this lot: Share by Email
Provinical - FRIESLAND Provincie 1581 - 1795
Dubbele of 2½ Voudige koggerdaalder of landdagpenning 1704, Silver Gekroond provinciewapen ANTIQVA · VIRTVTE · ET · FIDE · jaartal boven de kroon. Kz. in kruis de wapens van Oostergo, Westergo, Sevenwolden en gecombineerd wapen van de Friese 11 steden CONCOR – DIA · FRI – SIAE · LI – BERTAS. Gladde rand.V. 125.1.Wij kennen slechts één ander exemplaar, namelijk het exemplaar uit de collectie Rijnbende, sedertdien niet meer voorgekomen.43.10 g. RRRR. Van de allerhoogste zeldzaamheid. Afgehaald oogje Vrijwel zeer fraai
Question about this auction? Contact Schulman b.v.