NumisBids
Your Portal for Numismatic Auctions
  
Schulman b.v.
Auction 367  17 Jun 2021
View prices realized

Lot 481

     Find similar lots
Estimate: 250 EUR
Lot unsold

Email Print
Provinical - GRONINGEN Provincie 1581 - 1795
28 stuiver 1681, Silver Type IIb. Twee gevouwen handen voor twee gekruiste stokken waarop Goddelijk Oog en kleine hoed ❀ R(E)DDIT· CONIVNCTIO· TVTOS. Kz. gekroond provinciewapen tussen waarde 28 - ST, jaartal boven de kroon.Delm. 1117; V. 181.1; de B. 50.19.89 g Zeer fraai
Question about this auction? Contact Schulman b.v.