NumisBids
Your Portal for Numismatic Auctions
  
Schulman b.v.
Auction 367  17 Jun 2021
Pre-sale bidding closed

Lot 720
Pre-sale bidding is closed
Live online bidding is available
     Find similar lots
Estimate: 20 000 EUR

Email Print
Dutch Oversea Regions
VERENIGDE OOST–INDISCHE COMPAGNIE 1602–1799 - Presentation Dukaton of zilveren rijder 1728, Silver, West–Friesland Type Ia. Ruiter naar links boven gewestelijk wapentje mmt. knol MON: FŒD: BELG: PRO: WESTF: IN USUM SOCIET: IND: ORIENT. Kz. generaliteitswapen, jaartal boven de kroon, VOC in cartouche onder het wapen. Gladde rand.Scho. 40a; Delm. 1064; Dav. 419; KM. 130.1.Volgens recent door ons gedaan onderzoek behoren Dukatons, welke in het jaar 1728 zijn geslagen tot een bijzondere emissie. De muntslag in opdracht van de provincie West-Friesland centreerde zich in drie verschillende munthuizen: Hoorn, Enkhuizen en Medemblik. Gedurende 1728 werd de muntslag te Hoorn verricht. De daaropvolgende jaren, 1737 tot en met 1741, bevond de Munt zich in Enkhuizen. In 1741 werd er echter ook te Medemblik aangemunt. Scholten merkt op dat de stempels uit Hoorn van een hogere kwaliteit waren, vergelijkbaar met de in Holland geslagen presentatiestukken van VOC-Dukatons uit 1739. Deze extra verzorging van de stempels was exclusief weggelegd voor bijzondere afslagen, vaak geslagen ter verering van hoge ambtenaren en bevriende handelsrelaties.

Er bestaat van deze Dukaton een afslag in goud in het Teylers Museum (ex. Collectie Enschede) te Haarlem. Na een grondige vergelijkening tussen deze gouden afslag en het hier door ons aangeboden exemplaar kunnen wij concluderen dat zij met gebruik van dezelfde stempels zijn geslagen.

De volgende kenmerken, welke aanwezig zijn op beide stukken, ondersteunen deze conclusie: ten eerste de schreven in RI en EN in ORIENT, de plaatsing van de W van WESTF tegen de achterpoten van het paard, daarnaast loopt er een stempelbreukje in het gewestelijk wapenschild van de staart van de bovenste leeuw tot de rand van het schild. Op de keerzijde is de 8 in het jaartal op beide stukken in dezelfde, enigszins schuine, positie geplaatst en is de ruimte tussen de letters R en E in CRESC gelijk.

Dit stuk vertoont een uitzonderlijke kabinetspatina, met op de voorzijde een fluorescerende goudkleurige glans die in de periferie overgaat in rijke marineblauwe en groene tinten. Op de keerzijde treffen wij het omgekeerde aan: de azuurblauwe kleur vloeit samen met warme gouden tinten in het omschrift. Onder de patina tonen zich uitzonderlijk reflecteren velden, een gegeven dat voornamelijk op de keerzijde zichtbaar is. Deze stralende prooflike velden vertonen een onmiskenbare overeenkomst met het exemplaar van de Hollandse presentatiedukaton 1739 uit de collectie Renes (veiling 366, kavel 797). Een prachtig stuk, zeker een van de hoogtepunt binnen een geavanceerde collectie koloniale munten.

-----

According to our research, Ducatons struck in the year 1728 all belong to a special issue. Pieces issued for the province of West-Friesland were struck at three mints. Hoorn, Enkhuizen and Medemblik. The year 1728 was solely struck in Hoorn. The subsequent years, 1737-1741, were struck in Enkhuizen. With an exception of the year 1741, also struck in Medemblik. Scholten does note, that similar to the presentation piece of 1739 struck in Holland, the dies were of finer workmanship. Extra attention to dies was exclusively reserved for presentation pieces for high officials and honored trade relations.

There exists a gold proof (ex. collection Enschede) in the Teylers Museum, Haarlem. After thorough comparative die study between the gold proof and our presentation Ducaton, we conclude that the two pieces were struck from the same dies.

The following die characteristics enforce this conclusion: firstly he lower serifs in RI and EN in ORIENT, the placement of the W of WESTF to the hind legs, and in the small shield below the rider, the top lion has an ever so small die break extending from its tail to the border of the shield. On the reverse: the year has an eight at a slight angle, the distance between the RE in CRESC.

This piece displays an exceptional cabinet toning, with on the obverse, a fluorescent golden hue blending towards the periphery into a rich marine blues and greens. The reverse has the inverse, the prior azure coalescing into warm golden tones around the legend. The underlying fields radiate a prooflike reflection, most noticeable on the reverse. These radiant prooflike fields bear an uncanny resemblance to the presentation piece from the collection Renes (lot 797, sale 366). A stunning piece, sure to be a highlight in advanced collections of colonial coinage.32.70 g. RR. Zeer zeldzaam Proof/FDC
Question about this auction? Contact Schulman b.v.