NumisBids
  
Myntauktioner i Sverige AB
Auction 37  2 Oct 2021
View prices realized

Lot 181

Starting price: 5000 SEK
Price realized: 9200 SEK
Find similar lots
Share this lot: Email
KARL X GUSTAV (1654-1660)
Kungens lugn och självförtröstan. Av A. Karlsteen 1701 för dennes första regentlängd. Silver. HK 37. 52,39 g. Vacker patina. Beautiful patina.
Ex Münzhandlung Sonntag auktion 30, nr 369; Ex Sothebys 1996.
Quality: 01 (EF)

SWEDEN/SCHWEDEN
Question about this auction? Contact Myntauktioner i Sverige AB