NumisBids
  
Myntauktioner i Sverige AB
Auction 37  2 Oct 2021
View prices realized

Lot 28

Starting price: 1000 SEK
Lot unsold
Find similar lots
Share this lot: Share by Email
STEN STURE DEN ÄLDRE (1470-1497, 1501-1503)
VÄSTERÅS. Örtug med trekronorssköld)(krönt uncialt A. Till vänster om bokstaven ett kors, och till höger en blomma (ej synligt på detta exemplar p.g.a. skadan). LL - (jfr LL 5). Riksbankens samling s. 35, nr 40. Myntboken 2020, s. 57, typ L. Frösell -.
Quality: 1+ (VF)

SWEDEN/SCHWEDEN
Question about this auction? Contact Myntauktioner i Sverige AB