NumisBids
  
Warszawskie Centrum Numizmatyczne
Auction 77  13 Nov 2021
View prices realized

Lot 192

Starting price: 44 EUR
Price realized: 91 EUR
Find similar lots
Share this lot: Share by Email

Szeląg, 1582, Ryga; odmiana z napisem STEPH na awersie,...

miasto Ryga, Szeląg, 1582, Ryga; odmiana z napisem STEPH na awersie, na rewersie kropka zaczyna i kończy napis w otoku; K.-G. 3, Kop. 8071 (R1); delikatna patyna, ładny.

Grade: XF

Estimate: 55 EUR
Question about this auction? Contact Warszawskie Centrum Numizmatyczne