NumisBids
  
Myntauktioner i Sverige AB
Auction 40  30 Apr - 1 May 2022
View prices realized

Lot 442

Starting price: 3000 SEK
Price realized: 11 000 SEK
Find similar lots
Share this lot: Email
ADOLF FREDRIK (1751-1771) .
STOCKHOLM. 5 öre 1761. SM 107. SMH 24:11. 3,39 g. R.
Detta är ett av de bäst bevarade exemplaren av denna sällsynta årgång.

Quality: 01 (EF)

-
Question about this auction? Contact Myntauktioner i Sverige AB