NumisBids
  
Warszawskie Centrum Numizmatyczne
Auction 78  14 May 2022
View prices realized

Lot 113

Starting price: 129 EUR
Price realized: 647 EUR
Find similar lots
Share this lot: Email
miasto Gdańsk, Ort, 1612, Gdańsk; kropka nad łapą niedźwiedzia, kulki po bokach krzyża, dwukropek pomiędzy D a G w legendzie awersu; Kop. 7485 (R2), Kopicki (ZIIIW) 1469 (R2), Parchimowicz Orty 1612/1, Shatalin G12-2 (R3); rysa na koronie władcy, ale moneta z subtelną patyną w ładnym stanie zachowania, rzadki rocznik.

Grade: XF-
Question about this auction? Contact Warszawskie Centrum Numizmatyczne