NumisBids
  
Warszawskie Centrum Numizmatyczne
Auction 78  14 May 2022
View prices realized

Lot 138

Starting price: 12 931 EUR
Price realized: 21 552 EUR
Find similar lots
Share this lot: Email
monety koronne, Dukat, 1766, Warszawa; Aw: Postać króla w stroju koronacyjnym, data po bokach 17–66, wokoło napis: STANISLAUS AUG D G REX POL M D L; Rw: W ozdobnej tarczy MONETA / AUREA / POLONI / AD LEG / IMPER otoczonej ornamentami; Karolkiewicz (poz. 2464), Beyer 899, Fr. 103, Kaleniecki s. 529, Kop. 2498 (R3), Kurp. 317 (R3), Parchimowicz SAP 39.a3, Plage 421, Berezowski 125 zł, Tyszkiewicz 50 mk, znany również z wspaniałych kolekcji najwybitniejszych polskich kolekcjonerów: Chełmińskiego poz. 1425, Czapskiego 3059 (R3); złoto, 3.49 g; bardzo rzadka moneta i ładnie zaprojektowana przez największego medaliera epoki stanisławowskiej J. F. Holzhäussera.

Grade: XF-
Question about this auction? Contact Warszawskie Centrum Numizmatyczne