NumisBids
  
WDA - MiM
Auction 23  26 Nov 2022
View prices realized

Lot 154

Starting price: 45 EUR
Price realized: 211 EUR
Find similar lots
Share this lot: Email

Jan Kazimierz, Szeląg 1666 Toruń, piękny

Piękny, idealnie centryczny, głęboko tłoczony na maszynie walcowej egzemplarz. W tym stanie i o takiej prezencji rzadka moneta.
Reference: Kopicki 8309 R1, Tyszkiewicz 1 marka w złocie.
Grade: XF

Thorn Thorun Polska Polen PolandEstimate: 89-267 EUR
Question about this auction? Contact WDA - MiM