NumisBids
  
Macho & Chlapovič
Auction 30 eLive  24-27 Apr 2023
View prices realized

Lot 3097

Starting price: 20 EUR
Lot unsold
Find similar lots
Share this lot: Share by Email
Czechoslovakia (1918-1948), Orders and Decorations
Order (3 pcs). Sports awards

Tschechoslowakei (1918-1948), Orden und Dekorationen
Auszeichnung (3 Stk). Auszeichnungen im Sport

ČSR (1918 - 1948), Řády a vyznamenání
Vyznamenání (3 ks). Sportovní ocenění
Česko-německý turnaj, Budapešť-Vídeň 1947, Německá lehká atletika.


EF / good EF
Question about this auction? Contact Macho & Chlapovič