NumisBids
  
Macho & Chlapovič
Auction 30 eLive  24-27 Apr 2023
View prices realized

Lot 3099

Starting price: 40 EUR
Price realized: 140 EUR
Find similar lots
Share this lot: Share by Email
Czechoslovakia (1918-1948), Orders and Decorations
Order (5 pcs). Czechoslovak War Cross for Freedom 1914-1918 + miniature, Czechoslovak War Cross of the Czechoslovak Republic (2 pcs), Italian medal of Victor Emmanuel III. Merito to Gverra

Tschechoslowakei (1918-1948), Orden und Dekorationen
Auszeichnung (5 Stk). Tschechoslowakisches Kriegskreuz für die Freiheit 1914-1918 + Miniatur, Tschechoslowakisches Kriegskreuz der Tschechoslowakischen Republik (2 Stück), italienische Medaille von Victor Emmanuel III. Merito zu Gverra

ČSR (1918 - 1948), Řády a vyznamenání
Vyznamenání (5 ks). Českoslovnský válečný kříž za svobodu 1914-1918 + miniatura, Československý válečný kříž ČS (2 ks), Italská medaile Victora Emanuela III. Merito do Gverra
Staré podložní lístky, medaile z pozůstalosti Jana Cimického.


VF / EF
Question about this auction? Contact Macho & Chlapovič