NumisBids
  
Macho & Chlapovič
Auction 30 eLive  24-27 Apr 2023
View prices realized

Lot 3107

Starting price: 40 EUR
Price realized: 110 EUR
Find similar lots
Share this lot: Share by Email
Badges, Badges
Pin (120 pcs). Prague Fairs and Exhibitions, Sokol, Tyrš, sporting issues, hunting

Zeichen, Abzeichen
Zeichen (120 Stk). Prager Messen und Ausstellungen, Sokol, Tyrš, Sportfragen, Jagd

Odznaky, Odznaky
Lot odznaků (120 ks). Pražské veletrhy a výstavy, Sokol, Tyrš, sportovní tematika, myslivost
Zajímavý soubor. Staré podložní lístky. Některé odznaky poškozeny.


F / EF
Question about this auction? Contact Macho & Chlapovič