NumisBids
  
Myntauktioner i Sverige AB
Auction 10  14-15 March 2014
View prices realized

Lot 1321

Starting price: 15 000 SEK
Price realized: 25 000 SEK
Find similar lots
Share this lot: Share by Email
STOCKHOLM. Riksdaler 1814. Med NORR i kungens titel. SM 12. SMH 5:1. 29,12 g. R. Rispa. Plantsrispor/svagpräglad.
Ex G. Ekström (Ahlström auktion 11, nr 158); Ex Sjödahl 1924. Detta är ett av de bästa bevarade exemplaren av detta sällsynta mynt, tillika med bra proveniens.
Grade: 01
Question about this auction? Contact Myntauktioner i Sverige AB