NumisBids
  
Myntauktioner i Sverige AB
Auction 10  14-15 March 2014
View prices realized

Lot 360

Starting price: 500 SEK
Price realized: 2400 SEK
Find similar lots
Share this lot: Share by Email
CATALOGS: Ahlströms auktionskataloger 1-12, 14-60 + Hede I-III. Tre dubbletter ingår. Före nr 61 är det alltså bara nr 13 som saknas. Ej kollationerade. OBS! MÅSTE AVHÄMTAS I STOCKHOLM I DIREKT ANSLUTNING TILL AUKTIONENS SLUT. Totalt 64 volymer. En komplett svit med Ahlströms auktionskataloger är den främsta samlade auktionsreferensen för svenska mynt som finns - ingen annan myntauktionsfirma är eller har varit i närheten av Bjarne Ahlströms. Föreliggande svit är tämligen enkel och billig att komplettera, då de mest eftersökta numren finns.
Grade:
Question about this auction? Contact Myntauktioner i Sverige AB