NumisBids
  
Myntauktioner i Sverige AB
Auction 42  29 Apr 2023
View prices realized

Lot 140

Starting price: 25 000 SEK
Price realized: 45 000 SEK
Find similar lots
Share this lot: Share by Email
KARL XI (1660-1697) .
STOCKHOLM. Dukat 1680. Bröstbild med mantel över harnesk. Harnesket utan nitar.
SM 37. 3,34 g. RRR. Lagad perforering. Småhackig. Has been pierced. Minor pecks.
Dukaten 1680 med mantel över harnesk är känd i sex exemplar i privat ägo (www.falcoin.se). Två av dessa exemplar skiljer sig väsentligt genom att harnesket är slätt och alltså saknar de nitar som finns på de andra fyra exemplaren.


Grade: 1+ (VF)

SWEDEN
Question about this auction? Contact Myntauktioner i Sverige AB