NumisBids
  
Myntauktioner i Sverige AB
Auction 42  29 Apr 2023
View prices realized

Lot 73

Starting price: 5000 SEK
Price realized: 13 000 SEK
Find similar lots
Share this lot: Share by Email
JOHAN III (1568-1592) .
STOCKHOLM. 4 mark 1570. Årtalet omgraverat från 69. Bladtecknet med punkt under. SM 135b. 12,98 g. RRR. Smärre kanthack. Minor edge nicks.
Stampen har ursprungligen använts för att prägla 1569 års klippingar med den mellersta silverhalten, alltså den med punkt under bladtecknet. Alla andra klippingar från 1570 saknar punkt under bladtecknet. Endast tre exemplar av denna sällsynta variant är kända av oss i privata samlingar.

Grade: 1/1+ (F/VF)

SWEDEN
Question about this auction? Contact Myntauktioner i Sverige AB