NumisBids
  
Myntauktioner i Sverige AB
Auction 42  29 Apr 2023
View prices realized

Lot 85

Starting price: 125 000 SEK
Price realized: 390 000 SEK
Find similar lots
Share this lot: Share by Email
HERTIG KARL (IX) (1560-1604) .
STOCKHOLM. Daler 1595. SM 12. JH 44. 28,77 g. RR. Välpräglat exemplar på felfri plants. Well struck specimen on good planchet.
Ex Gustaf Melin; Ex Manne Jakobson (Appelgren lagerlista 82) 1950; Ex S. E. Westberg 1944; Ex Georg de Laval 1941; Ex Gustaf Cavalli (Boberg auktion 4); Ex Holmbergs raritetsauktion 129.
Första gången detta mynt med säkerhet dyker upp i auktionssammanhang är på Holmbergs så kallade raritetsauktion år 1924. Där klubbades myntet för 250 kronor. Köpare var apotekare Gustaf Cavalli, som på äldre dar började samla guld- och silvermynt (sedan tidigare ägde han en imponerande kopparmyntsamling). Tre år senare avyttrades Cavallis efterlämnade samlingar och dalern 1595 såldes på Bobergs auktion 4. För det facila priset 202 kronor blev Georg de Laval myntets nye ägare. År 1941 förmedlade mynthandlare T. G. Appelgren de Lavals samling till tandläkare Manne Jakobson och fabrikör S. E. Westberg, som delade densamma mellan sig. Dalern tillskiftades Westberg för 200 kronor. Vid dennes död 1944 övertog Jakobson myntet för samma belopp. Efter några år började även Jakobson att avyttra sina mynt. Större delen av mynten i Appelgrens 82:a - och sista - lagerlista tillhörde Manne Jakobson. Då Appelgren var sjuklig, åtog sig Manne att sköta försäljningen från katalogen. Stationsinspektör Gustaf Melin, Järna, var god vän med Appelgren och fick därför förmånen att köpa mynt från listan innan den skickades ut till andra samlare. Inköpspriset var 600 kronor. Myntet har i över 70 år legat hos Melins arvingar.

Grade: 1+/01 (VF/EF)

SWEDEN
Question about this auction? Contact Myntauktioner i Sverige AB