NumisBids
  
Numision
Auction 3  25 Nov 2023
View prices realized

Lot 108

Starting price: 144 EUR
Price realized: 151 EUR
Find similar lots
Share this lot: Share by Email

Poland, Wladislaus II Jagiełło, Red Ruthenia, Ruthenian grosso, 1394-1398, Leopol (Lviv) mint.
Obv. +WLADISLAVSREX, crowned eagle right.
Rv. +MONETARVSSIE, lion without crown rampant to the left.
Silver, 0.79 g, 18.7 mm. Kryzhanivs'kii (2019) 7.3 (164) (R4).
Grade: XF, perfectly minted and well preserved.

Polska, Władysław II Jagiełło, Ruś Czerwona, grosz, 1394-1398, men. Lwów.
Av. +WLADISLAVSREX, orzeł w koronie w prawo.
Rv. +MONETARVSSIE, wspięty lew bez korony w lewo.
Srebro, 0,79 g, 18,7 mm. Kryżaniwski (2019) 7.3 (164) (R4).
Stan II, pięknie wybity i świetnie zachowany.

Question about this auction? Contact Numision