NumisBids
  
Numision
Auction 3  25 Nov 2023
View prices realized

Lot 109

Starting price: 180 EUR
Price realized: 220 EUR
Find similar lots
Share this lot: Share by Email

Poland, Wladislaus II Jagiełło, Red Ruthenia, Ruthenian grosso, 1388-1394, Leopol (L'viv) mint.
Obv. +WLA/SLAVSREX/X, crowned eagle (double strike).
Rv. +MONET/VSSIE:·, crowned lion rampant (double strike).
Silver, 0.75 g, 19.0 mm. Kryzhanivs'kii (2019) 7.4 (177) but no pellets at the lion (R6).
Grade: Good XF, toned, an excellent specimen.

Polska, Ruś Czerwona, Władysław II Jagiełło, grosz ruski (grosik), 1388-1394, men. Lwów.
Av. +WLA/SLAVSREX/X, orzeł w koronie (dwukrotnie bicie).
Rv. +MONET/VSSIE:·, lew wspięty w koronie (dwukrotne bicie).
Srebro, 0,75 g, 19,0 mm. Kryżaniwski (2019) 7.4 (177), lecz bez kropek przy lwie (R6).
Stan II+, subtelna patyna, wyśmienity egzemplarz.

Question about this auction? Contact Numision