NumisBids
  
Numision
Auction 3  25 Nov 2023
View prices realized

Lot 231

Starting price: 180 EUR
Price realized: 664 EUR
Find similar lots
Share this lot: Share by Email

Poland, Congress Kingdom, Alexander I, 1 złoty 1825, Warsaw mint, Jakub Benicke.
Silver, 3.23 g, 21.4 mm. Plage 69; Kopicki 2677 (R1).
Grade: Good XF, minor scratches, but all details legible, traces of luster, nice golden toning.
A rare coin, especially in such a good condition.

Polska, Królestwo kongresowe, Aleksander I, 1 złoty 1825, men. Warszawa.
Srebro, 3,23 g, 21,4 mm. Plage 69; Kopicki 2677 (R1).
Stan II+, drobne ryski, ale czytelne wszystkie detale, ślady lustra, szlachetna, złocista patyna.
Moneta rzadka, szczególnie w tak ładnym stanie zachowania.

Question about this auction? Contact Numision