NumisBids
  
Numision
Auction 3  25 Nov 2023
View prices realized

Lot 289

Starting price: 404 EUR
Price realized: 412 EUR
Find similar lots
Share this lot: Share by Email

Ancient Greece, Terracotta lekanis (dish) with lid, Apulia (Southern Italia), 2. half of the 4th century BC.
Two-part vessel consisting of a flat bowl with a highly set off ring foot and a heavy lid with a high, circular knob. Lekanis
painted with two female heads (Lady of Fashion). Painted in red-figure technique on each side of the lid and enlivened with added white paint, palmettes between the heads, On the knob a rosette.
Diameter: 9.4 cm, height: 9.5 cm.
Condition: lid glued but no losses, otherwise very good.
Origin: French antique market. Certificate of authenticity included.
The primary decoration on this miniature lekanis, a woman's head, was a widespread motif in South Italian vase painting during 4th century B.C. South Italian vases decorated with isolated heads have been found overwhelmingly in funerary contexts, either within or above tombs. The significance of these female representations is not known, and likely varied from region to region.

Starożytna Grecja, Apulia (płd Italia), terakotowy lekanis (naczynie) z pokrywką, 2 poł. IV w. przed Chr.
Naczynie dwuczęściowe składające się z płaskiej misy z wysoko osadzoną, stopą na pierścieniu oraz masywnej pokrywy z wysokim, okrągłym uchwytem. Lekanis zdobiony przedstawieniami dwóch głów kobiecych (tzw. Panie Mody), malowany w technice czerwonofigurowej po obu stronach pokrywy i ożywiany dodatkiem białej farby, palmety pomiędzy głowami, uchwyt zdobiony rozetą.
Średnica: 9,4 cm, wysokość: 9,5 cm.
Stan: pokrywa klejona ale bez ubytków, poza tym bardzo dobry.
Pochodzenie: francuski rynek antyków. Do naczynia dołączamy certyfikat autentyczności.
Główna dekoracja tego miniaturowego lekanisa, kobiece głowy, była szeroko rozpowszechnionym motywem w południowoitalskim malarstwie wazowym w IV wieku przed Chr. Naczynia z południowej Italii (Magna Graecia) ozdobione izolowanymi głowami znajdowano przeważnie w grobach, zarówno w samych komorach, jak i nad nimi. Znaczenie tych reprezentacji kobiet nie jest znane i prawdopodobnie różni się w zależności od regionu.

Question about this auction? Contact Numision