NumisBids
  
Numision
Auction 3  25 Nov 2023
View prices realized

Lot 290

Starting price: 90 EUR
Price realized: 97 EUR
Find similar lots
Share this lot: Share by Email

Roman Empire, phallic bronze pendant, circa 2nd-3rd century AD.
An ancient Roman bronze pendant in the form of a realistically modelled phallus. It features an integral suspension loop in the middle. Green patination covers the surface.
Bronze, height 5.2 cm, width 1.8 cm, depth 1.8 cm, weight 25.1 g.
Date: Circa 3rd – 4th Century AD.
Condition: Very fine condition with surface patination.
Origin: French private collection from the Orleans area, acquired in the 1970s on the French antique market.
We will provide a certificate of authenticity with the pendant.
Phallic emblems are found on a wide range of Roman objects, from amulets to frescoes, from mosaics to lamps. Such symbols were a representation of fertility, as well as performing an apotropaic function. Some amulets presented extra loops from which small chains with extra pendants used to hang, creating elaborate compositions, similar to wind chimes, whose clinking warded off evil spirits.
The phallic deity was called Fascinus, from the Latin word 'fascinare', meaning "to cast a spell". Charms and amulets shaped as phalluses were worn to invoke the god's protection against evil spells, and were a common piece of jewellery in ancient Rome. According to Pliny the Elder, charms of this kind were worn even by babies and soldiers.

Starożytna rzymska zawieszka brązowa w formie realistycznie przedstawionego penisa. Integralną częścią zawieszki jest umocowane od góry masywne uszko ze śladami długotrwałego noszenia (przetarcie). Powierzchnie pokryte starą patyna.
Brąz, wysokość 5,2 cm, szerokość 1,8 cm, głębokość 1,8 cm, waga 25,1 g.
Datowanie: ok. II - III wiek po Chr.
Stan zachowania: bardzo dobry z oryginalna patyną.
Pochodzenie: francuska kolekcja prywatna z okolic Orleanu, pozyskany w latach 70ych na francuskim rynku antyków.
Do zawieszki dołączamy certyfikat autentyczności.
Emblematy falliczne znaleźć można w szerokim spektrum rzymskich przedmiotów, od amuletów po freski, od mozaik po lampy. Symbole takie reprezentowały płodność, a także pełniły funkcję apotropaiczną. Niektóre amulety miały dodatkowe uszka, z których zwisały małe łańcuszki z dodatkowymi wisiorkami, tworząc wyszukane kompozycje, podobne do dzwonków wietrznych, których brzęk odstraszał złe duchy.
Falliczne bóstwo nazywało się Fascinus, od łacińskiego słowa „fascinare", co oznacza „rzucić zaklęcie". Talizmany i amulety w kształcie fallusów noszono w celu przywołania boskiej ochrony przed złymi zaklęciami i były powszechną biżuterią w starożytnym Rzymie. Według Pliniusza Starszego amulety tego rodzaju nosiły nawet dzieci i żołnierze.

Question about this auction? Contact Numision