NumisBids
  
Numision
Auction 3  25 Nov 2023
View prices realized

Lot 291

Starting price: 359 EUR
Lot unsold
Find similar lots
Share this lot: Share by Email

Roman Empire, bronze statuette of Venus, 1st-2nd c. AD, Gallic (?) workshop.
Bronze figure of Venus (Greek Aphrodite) standing on a marble base; goddess standing naked with her weight on her right leg, left hand raised to hold one of the braids, right arm stretched flat, carefully shaped braids, the head is crowned with a diadem. See Boucher, S. inventory of French public collections-17 Vienna: antique bronzes, Paris, 1971, art. 12. and Rolland, H. antique bronzes Haute Provence, Paris, 1965, art. 76. about 14 cm (5 1/ 2).
Bronze, height 14 cm (with plinth 19 cm), width 4 cm, depth 3 cm.
Condition: right leg missing from the knee down, right arm cracked at the elbow, but nicely glued otherwise very good, patina.
Origin: French private collection from the Orleans area, acquired in the 1970s on the French antique market.
We will provide a certificate of authenticity with the figurine.

Cesarstwo Rzymskie, brązowa statuetka Wenus, I-II w. po Chr., warsztat galijski (?).
Brązowa figura Wenus (greckiej Afrodyty) stojąca na marmurowym cokole; bogini stoi naga, z ciężarem ciała na prawej nodze, lewa ręka uniesiona trzyma jeden z warkoczy, prawa ręka wyciągnięta z dłonią na płask, starannie ukształtowane warkocze, głowę wieńczy diadem. Figurka jest rzymską kopią słynnego greckiego posągu Afrodyty Anadyomene w małej skali (zob. Boucher, S. inwentarz francuskich zbiorów publicznych – 17 Wiedeń: brązy antyczne, Paryż, 1971, art. 12. i Rolland, H. brązy antyczne Haute Provence, Paryż, 1965, art. 76. około 14 cm).
Brąz, wys. 14 cm (z cokołem 19 cm), szer. 4 cm, głęb. 3 cm.
Stan: III-, brak prawej nogi od kolana w dół, prawa ręka pęknięta w łokciu, ale ładnie sklejona, patyna.
Pochodzenie: francuska kolekcja prywatna z okolic Orleanu, pozyskana w latach 1970. na francuskim rynku antykwarycznym.
Wraz figurką dostarczymy certyfikat autentyczności.

Question about this auction? Contact Numision