NumisBids
  
Numision
Auction 3  25 Nov 2023
View prices realized

Lot 292

Starting price: 72 EUR
Price realized: 160 EUR
Find similar lots
Share this lot: Share by Email

Sigismund III Vasa, copperplate engraving circa 1620, Lucas Kilian.
Bust portrait of King Sigismund III. of Poland (1566-1632) from the House of Vasa, who was also the reigning King of Sweden for a time, in half profile to the right in a highly oval frame. The king wears a breastplate with a silk collar woven with the Polish coat of arms and the Order of the Golden Fleece on his chest. Inside the frame are his name and a list of his titles. Below the medallion is a text line with a six-line Latin poem of praise to the ruler. At the bottom right is the printed signature of the Augsburg engraver Lucas Kilian (1579-1637). Below the plate is a trimmed contemporary handwritten text in brown ink with a Latin vita of the king. Singer 85119, Wolfenbüttel A 16736, Hollstein 427.
Condition: on thin laid paper. With a circumferential plate edge. Somewhat stained. There is a larger, backed loss on the bottom left edge outside the border line. There are several small damages outside the plate below. There are small assembly residues in the two left corners on the verso. Verso is a non-transparent blue collector's stamp: S.
Dimensions: 20,9 x 13,8 cm (copperplate), 24,2 x 16,8 cm (sheet).

Portret przedstawiający popiersie króla Zygmunta III Wazy z prawego półprofilu, w owalnym medalionie. Król nosi napierśnik z jedwabnym kołnierzem z wyhaftowanym herbem Polski oraz Order Złotego Runa na piersi. Wewnątrz ramki znajduje się jego imię oraz lista tytułów. Poniżej medalionu umieszczono sześciowierszowy łaciński poemat pochwalny na cześć władcy, a w prawym dolnym rogu podpis rytownika augsburskiego - Lucasa Kiliana (1579-1637). Poniżej tablicy znajduje się przycięty, odręczny napis z epoki, wykonany brązowym atramentem, będący łacińską notką biograficzną Zygmunta III. Singer 85119, Wolfenbüttel A 16736, Hollstein 427.
Stan: miedzioryt wykonany na cienkim papierze żeberkowanym, zachowany margines otaczający krawędź odcisku płyty. W lewym dolnym rogu poza linią graniczną odcisku brak fragmentu marginesu (podklejony od tyłu), kilka drobnych uszkodzeń marginesu. Na odwrocie w dwóch lewych rogach znajdują się drobne pozostałości montażowe, w dolnej części niebieski znaczek kolekcjonerski: S.
Wymiary odcisku płyty: 20,9 x 13,8 cm.
Wymiary papieru: 24,2 x 16,8 cm.

Question about this auction? Contact Numision