NumisBids
  
Numision
Auction 3  25 Nov 2023
View prices realized

Lot 31

Starting price: 54 EUR
Lot unsold
Find similar lots
Share this lot: Share by Email

C. Fabius C. f. Hadrianus, AR Denarius; Rome; 102 BC.
Obv. Veiled and turreted head of Cybele to the right, EX•A•PV behind.
Rv. Victory in biga to the right, a stork in the right field, •O• under the horses, C•FABI•C•F in the exergue.
Silver, 3.82 g, 19/20 mm, 7h. Crawford RRC 322/1b.
Grade: Good VF, dark cabinet patina.
Republika Rzymska, C. Fabius C. f. Hadrianus; denar; Rzym; 102 przed Chr.

Aw. Głowa Kybele w welonie i koronie wieżyczkowej w prawo. Za głową EX•A•PV.
Rw. Wiktoria powożąca bigą galopujących koni w prawo, w lewej ręce trzyma wodze, w prawej bat; w prawym polu bocian, pod końmi znak kontrolny •O•. W odcinku C•FABI•C•F.
Srebro; 3,82 g; 19/20 mm; oś 7 g. Crawford RRC 322/1b.
Stan III+, gabinetowa patyna.

Question about this auction? Contact Numision