NumisBids
  
Numision
Auction 3  25 Nov 2023
View prices realized

Lot 32

Starting price: 54 EUR
Price realized: 142 EUR
Find similar lots
Share this lot: Share by Email

C. Naevius Balbus; AR Denarius (serratus); Rome; 79 BC.
Obv. Diademed head of Venus to the right, S•C behind.
Rv. Victoria driving a chariot pulled by three horses to the right, first horse on the right turning its head. Above, the control mark XVIIII. In the exergue, C•NAE•BALB (part in ligatures).
Silver, 3.48 g, 18 mm, 3h. Crawford RRC 382/1b.
Grade: Good VF, dark cabinet patina.

Republika Rzymska, C. Naevius Balbus; denar ząbkowany (serratus); Rzym; 79 przed Chr.
Aw. Głowa Wenus w diademie w prawo; za głową S•C;
Rw. Wiktoria powożąca trigą koni w prawo, z których pierwszy z prawej odwraca głowę; powyżej znak kontrolny XVIIII; w odcinku C•NAE•BALB (część w ligaturach).
Srebro; 3,48 g; 18 mm; oś 3 g. Crawford RRC 382/1b.
Stan III+, ciemna gabinetowa patyna.

Question about this auction? Contact Numision