NumisBids
  
Numision
Auction 3  25 Nov 2023
View prices realized

Lot 34

Starting price: 144 EUR
Price realized: 378 EUR
Find similar lots
Share this lot: Share by Email

Julius Caesar; AR Denarius; military mint travelling with Caesar in Spain; 46-45 BC.
Obv. Diademed head of Venus to the right, Amor behind.
Rv. Trophy from Gallic weapons, beneath it, two captives sit – on the left, a lamenting Gallic woman, and on the right, a Gaul with hands tied behind his back. CAESAR in the exergue.
Silver, 3.92 g, 17 mm, 3h. Crawford RRC 468/1.
Grade: VF, cabinet patina.

Republika Rzymska, Juliusz Cezar; denar; mennica ruchoma w Hiszpanii; 46-45 przed Chr.
Aw. Głowa Wenus w diademie w prawo, za ramieniem Amor.
Rw. Trofeum z broni galijskiej, pod nim siedzi dwoje jeńców - z lewej lamentująca Galijka, z prawej Gal z rękami związanymi na plecach. W odcinku CAESAR.
Srebro; 3,92 g; 17 mm; oś 3 g. Crawford RRC 468/1.
Stan III, gabinetowa patyna.

Question about this auction? Contact Numision