NumisBids
  
Numision
Auction 3  25 Nov 2023
View prices realized

Lot 77

Starting price: 180 EUR
Price realized: 192 EUR
Find similar lots
Share this lot: Share by Email

Syria, Antioch; AR Tetradrachm; Trajan; 114-115.
Obv. Laureate bust of Trajan to the right, below a mace and an eagle with folded wings standing to the right. ΑΥΤΟΚΡ KΑIC NƐP TPAIANOC APICT CƐB ΓƐPM ΔAK.
Rv. Tyche of Antioch seated on a rock to the right, with her feet resting on a reclining, naked man (personification of the Orontes River). She holds ears of wheat and a poppy flower in the outstretched right hand. ΔΗΜΑΡΧ - ΕΞ ΙΘ ΥΠΑΤ Ϛ.
Silver, 13.82 g, 25.6 mm, 5h. RPC III 3558; Wruck 174.
Grade: Good VF.
Only 5 pieces known to the authors of the Roman Provincial Coinage corpus. Traces of a double-strike by the die are visible on both sides.

Syria, Antiochia; tetradrachma; Trajan; 114-115 po Chr.
Aw. Głowa Trajana w wieńcu laurowym w prawo, poniżej maczuga oraz orzeł ze złożonymi skrzydłami stojący w prawo. ΑΥΤΟΚΡ KΑIC NƐP TPAIANOC APICT CƐB ΓƐPM ΔAK.
Rw. Tyche Antiochii siedząca na skale w prawo, z nogami opartymi o leżącego, nagiego mężczyznę (personifikacja rzeki Orontes), w wyciągniętej prawej ręce trzyma kłosy i makówkę. ΔΗΜΑΡΧ - ΕΞ ΙΘ ΥΠΑΤ Ϛ.
Srebro; 13,82 g; 25,5 mm; oś 5 g. RPC III 3558; Wruck 174.
Stan III+.
Jedynie 5 sztuk znanych autorom korpusu Roman Provincial Coinage. Na obu stronach widoczne ślady podwójnego uderzenia stemplem.

Question about this auction? Contact Numision