NumisBids
  
Numision
Auction 3  25 Nov 2023
View prices realized

Lot 93

Starting price: 90 EUR
Lot unsold
Find similar lots
Share this lot: Share by Email

Kingdom of the Ostrogoths, AE 10 Nummi, Ravenna, circa 536-554.
Obv. Crowned and draped personification of Ravenna to the right. ΓEUX R-AVENNA.
Rv. RAVE within a wreath.
Bronze, 3.04 g, 16 mm, 6h. MEC 145-149; MIB I 72a (Rome); BMC Vandals p. 107 no. 36-9 (times of Atalaric?).
Grade: Near VF, patina.
Municipal minting of Ravenna during the final Ostrogothic kings, from Witiges to Teia. In older works, it was attributed to the times of Theodoric or Athalaric. 'FELIX' in the obverse legend looks like 'ΓEUX'.

Królestwo Ostrogotów; 10 nummi; Rawenna; ok. 536-554.
Aw. Popiersie personifikacji Rawenny w draperii i koronie wieżyczkowej w prawo. ΓEUX R-AVENNA.
Rw. Wieniec otaczający monogram RAVE.
Brąz; 3,04 g; 16 mm; oś 6 g. MEC 145-149; MIB I 72a (Rzym); BMC Vandals s. 107 nr. 36-9 (czasy Atalaryka?).
Stan III-, mennicze pęknięcie krążka, patyna.
Mennictwo municypalne Rawenny z okresu ostatnich królow ostrogockich, od Witigesa do Tei. W starszych opracowaniach przypisywane czasom Teodoryka czy Atalalryka. 'FELIX' w legendzie awersu wygląda jak 'ΓEUX'.

Question about this auction? Contact Numision