NumisBids
  
Numision
Auction 3  25 Nov 2023
View prices realized

Lot 94

Starting price: 126 EUR
Lot unsold
Find similar lots
Share this lot: Share by Email

Kingdom of the Ostrogoths; AE 10 Nummi; Ravenna; circa 536-554.
Obv. Crowned and draped personification of Ravenna to the right. IILIX R-AVENNA.
Rv. RAVE within a wreath.
Bronze, 1.36 g, 14/15 mm, 6h. MEC 145-149; MIB I 72a (Rome); BMC Vandals p. 107 no. 36-9 (times of Atalaric?).
Grade: Good VF, green patina.

Królestwo Ostrogotów; 10 nummi; Rawenna; ok. 536-554.
Aw. Popiersie personifikacji Rawenny w draperii i koronie wieżyczkowej w prawo. IILIX R-AVENNA.
Rw. Wieniec otaczający monogram RAVE.
Brąz; 1,36 g; 14/15 mm; oś 6 g. MEC 145-149; MIB I 72a (Rzym); BMC Vandals s. 107 nr. 36-9 (czasy Atalaryka?).
Stan III+, zielona patyna.
Mennictwo municypalne Rawenny z okresu ostatnich królow ostrogockich, od Witigesa do Tei. W starszych opracowaniach przypisywane czasom Teodoryka czy Atalalryka. 'FELIX' w legendzie awersu wygląda jak 'IILIX'. Krążek niedużych rozmiarów, prawdopodobnie przycięta w epoce.

Question about this auction? Contact Numision