NumisBids
  
Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Auction 13  26-28 Nov 2023
View prices realized

  • View video
Lot 127

Starting price: 44 904 EUR
Price realized: 61 176 EUR
Find similar lots
Share this lot: Share by Email

Roman Empire, Constantinus II 337-361, Festaureus, Antiochia

Gold 5,33 g, 24 mm. Ex. Bank Leu AG, Auction 13 (1975, Zürich), lot. 503; Sotheby's, Auction 19 (1990, New York), lot. 159; Numismatik Lanz, Auction 106 (2001, Munich) lot. 763.

Złoto 5,33 g, 24 mm. NGC MS (Strike 5/5, Surface 2/5). Bardzo rzadka i pięknie zachowana moneta mogąca być ozdobą każdej kolekcji.

Proweniencja: Bank Leu AG, Aukcja 13 (1975, Zürich), lot. 503. Sotheby's, Aukcja 19 (1990, Nowy Jork), lot. 159. Numismatik Lanz, Aukcja 106 (2001, Monachium) lot. 763 - gdzie został sprzedany za 35.000 marek niemieckich + opłaty aukcyjne.

Festaureus był specjalną monetą okolicznościową (medalionem) bitą z okazji świąt czy szczególnych wydarzeń, rocznic. Germańskie słowo 'Fest' oznacza m.in święto, co sprawia, że w dosłownym tłumaczeniu festaureus oznacza 'aureusa świątecznego'. Waga tej monety (5,33 g) jest znacznie wyższa od wagi złotego solida (4,55 g) i w przybliżeniu odpowiada wadze aureusa z czasów reformy Dioklecjana, który to wprowadził stopę menniczą określającą wagę aureusa na 1/60 funta rzymskiego czystego złota. Jego następca - Konstantyn Wielki, zaprzestał emisji aureusów, zastępując je nowym typem złotej monety - solidem. Zmieniona została również stopa mennicza, a waga solida została określona na 1/72 funta rzymskiego czystego złota. Niezmiernie rzadki typ złotej monety rzymskiej, na portalu Coinarchives, począwszy od 1999 roku, znajdziemy poniżej 30 festaureusów różnych władców (nie uwzględniając ponownych notowań tych samych monet). Festaureusów Konstancjusza II, przez 24 lata, sprzedano jedynie 3 sztuki, przy czym jedna z transakcji dotyczyła oferowanego przez nas egzemplarza.

Reference: RIC 78
Grade: NGC MS
Question about this auction? Contact Dom Aukcyjny Numimarket.pl