NumisBids
  
Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Auction 13  26-28 Nov 2023
View prices realized

  • View video
Lot 252

Starting price: 225 EUR
Price realized: 3412 EUR
Find similar lots
Share this lot: Share by Email

Jan II Kazimierz, ort 1651 CG, Bydgoszcz

Rzadki typ orta z cyframi 2-1 po bokach tarczy. Piękna, kolorowa, stara patyna; połysk. Doskonale zachowane detale. Tyszkiewicz wycenia tę odmianę orta na 24 marki, gdzie odmiany z cyframi 1-8 na 7 marek. Krótka emisja, obowiązująca tylko przez miesiąc. Na mocy uniwersału królewskiego z dnia 14 stycznia 1651 roku podwyższono kurs monet. Wartość orta podniesiona została z 18 do 21 groszy. Nowy kurs okazał się jednak źle przyjęty przez wojsko, miasta i szlachtę. Król został zmuszony odwołać edykt i już 24 lutego 1651 roku wydano kolejny uniwersał, przywracający poprzedni kurs pieniądza.

Reference: Kopicki 1711 (R4), Gumowski 1727, Tyszkiewicz 24 mk
Grade: XF+
Question about this auction? Contact Dom Aukcyjny Numimarket.pl