NumisBids
  
Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Auction 13  26-28 Nov 2023
View prices realized

Lot 699

Starting price: 23 EUR
Price realized: 153 EUR
Find similar lots
Share this lot: Share by Email

Jacek Sarosiek, Pieniądze getta łódzkiego 1940-1944, Białystok 2022

Poszukiwana monografia, kompleksowo omawiająca zagadnienie pieniędzy getta łódzkiego. Egzemplarz w folii. Na życzenie osoby kupującej, jej autor może złożyć autograf lub wpisać dedykację. Papier kredowy, twarda okładka. Nakład - tylko 100 egzemplarzy, format A5, 328 stron.


Grade: drukarski
Question about this auction? Contact Dom Aukcyjny Numimarket.pl