NumisBids
  
Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Auction 13  26-28 Nov 2023
View prices realized

Lot 858

Starting price: 113 EUR
Price realized: 235 EUR
Find similar lots
Share this lot: Share by Email

Russia, sculpture of a farmer plowing a field, architectural and artistic casting factory in Kasli, Urals, 1912

Blackened cast iron, cast, weight 3.9 kg, height 15 cm, width 14 cm, base 35 cm. Part of one leg missing, the other leg damaged, reins broken. On the bottom, circular seals of the coat of arms of the Kyshtym mountain district and the state coat of arms, KAC3 1912. Name of the designer A.Ignatow. Precise workmanship with great attention to detail.

Czernione żeliwo, odlew, waga 3,9 kg, wysokość 15 cm, szerokość 14 cm, podstawa 35 cm, brak części jednej nogi konia, druga noga uszkodzona, zerwane lejce, na spodzie koliste pieczęcie herbu powiatu górskiego Kyshtym i herbu państwowego, KAC3 1912, nazwisko projektanta A. Ignatow, precyzyjne wykonanie z wielką dbałością o detale.


Grade: dobry
Question about this auction? Contact Dom Aukcyjny Numimarket.pl