NumisBids
  
Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Auction 13  26-28 Nov 2023
View prices realized

Lot 876

Starting price: 45 EUR
Price realized: 518 EUR
Find similar lots
Share this lot: Share by Email

Polska, II RP, Krzyż Waleczności Armii Ochotniczej Gen. Bułak-Bałachowicza

Tombak srebrzony, wymiary 41 x 37 mm, obicia emalii, krzyż wykonany w firmie Krupski i Matulewicz, na rewersie sygnatura wytwórcy i numer 569, stara wstążka w komplecie.

Grade: dobry-
Question about this auction? Contact Dom Aukcyjny Numimarket.pl