NumisBids
  
Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Auction 14  14-16 Apr 2024
View prices realized

Lot 600

Starting price: 50 EUR
Price realized: 554 EUR
Find similar lots
Share this lot: Share by Email

Jan III Sobieski, medal z wizerunkami Królowej Polski, Marii Kazimiery oraz jej ojca, Henryka de la Grange d'Arquine, Francesco Cesarino, Loreto 1699

Brąz, waga 92,90 g, średnica 53 mm. Ślady po oprawie. Numer inwentarzowy kolekcjonera. Medal z wizerunkami Królowej Marii Kazimiery (Królowej Marysieńki), żony Jana III Sobieskiego oraz jej ojca, Henryka de la Grange d'Arquine, został wybity w 1699 roku w Loreto przez Francesco Cesarino, o czym świadczy inskrypcja pod ramieniem Marii Kazimiery 'LORETO', a także inicjały 'FC'. Niezwykle rzadki. Bliźniaczy egzemplarz znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Lublinie. Medal tego typu uwiecznił na rycinie książę Henryk Lubomirski przygotowując ilustracje do dzieła Albertrandiego 'Historya Polski medalami zaświadczona'.


Grade: XF+
Weight: 92.92
Question about this auction? Contact Dom Aukcyjny Numimarket.pl