NumisBids
  
Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Auction 14  14-16 Apr 2024
View prices realized

Lot 624

Starting price: 2500 EUR
Lot unsold
Find similar lots
Share this lot: Share by Email

PSZnZ, gablota odznak i odznaczeń po plutonowym 11 Batalionu Łączności

Całościowy zestaw, zawierający wiele pozycji: para odznak kołnierzowych 11 Batalionu Łączności.; Orzełek wz.19 z małym proporczykiem materiałowym. Order Odrodzenia Polski - Polonia Restituta 1918, IV klasa z nadaniem. Srebrny krzyż zasług wykonanie Spink London (sygnowany), Odznaka pamiątkowa 11 Batalionu Łączności z legitymacją. Odznaka pamiątkowa II Korpusu. Krzyż Jerozolimski z miniaturką i nadaniem. Krzyż Monte Cassino numerowany 41237, z miniaturą i nadaniem. Krzyż Niepodległości. Odznaczenia brytyjskie: War Medal + legitymacja, Defence Medal. The Italy Star, The War Star. Całość w ozdobnej drewnianej gablocie.


Grade: bardzo dobry
Question about this auction? Contact Dom Aukcyjny Numimarket.pl