NumisBids
  
Myntauktioner i Sverige AB
Auction 44  27 Apr 2024
View prices realized

Lot 173

Starting price: 40 000 SEK
Price realized: 40 000 SEK
Find similar lots
Share this lot: Share by Email
KARL XI (1660-1697).
AVESTA. 2 daler SM 1664. SM 272. 2702 g. RRRR. Två stämplar utkorroderade, de övriga tilltalande. Two stamps roughly corroded, the other pleasant.
På SVEAS:s auktion 7 såldes en tvådaler 1664, som är beskriven som denna, men saknar bild. Möjligen är det samma exemplar. Vi har så fall kännedom om två exemplar i privat ägo.

Grade: 1/1+ (F/VF)

SVERIGE/SWEDEN
Question about this auction? Contact Myntauktioner i Sverige AB