NumisBids
  
Myntauktioner i Sverige AB
Auction 44  27 Apr 2024
View prices realized

Lot 325

Starting price: 75 000 SEK
Price realized: 170 000 SEK
Find similar lots
Share this lot: Share by Email
GUSTAV IV ADOLF (1792-1809).
STOCKHOLM. Dukat 1794. SM 2. SMH 1:2. JH 536. 3,49 g. R. Hårtunn rispa. Praktexemplar med fin stämpelglans och accentuerade motivreliefer. Hairline. Choice with mint lustre and sharp details.
Ex Nordlinds mynthandel auktion 2011-11-26, nr 602; Ex Hirsch auktion 3, nr 288 (klassad "Praktex - 0"). Ex Sven Svensson (Hirsch auktion 1, nr 526, klassad "Stämpelglans - 0");
Ex Israel Berghman; Ex Carl Wilhelm Burmester; Ex Johan Frans Henrik Oldenburg.
Detta exemplars båda sidor är vackert avbildade i färg på ett uppslag i referensboken Aktiebrevsväsendet, avsnittet bildgalleri med viktiga svenska mynt och medaljer.

Grade: 01/0 (EF/UNC)

SVERIGE/SWEDEN
Question about this auction? Contact Myntauktioner i Sverige AB