NumisBids
  
Myntauktioner i Sverige AB
Auction 44  27 Apr 2024
View prices realized

Lot 87

Starting price: 10 000 SEK
Price realized: 18 000 SEK
Find similar lots
Share this lot: Share by Email
KARL IX (1604-1611).
STOCKHOLM. 2 mark 1609. SM 53. 9,84 g. RR. Hårt gniden. Centralt svagpräglad. Roughly rubbed. Centrally weakly struck.
Ex Ove Karlsson (Myntkompaniet auktion 22); Ex Ahlström auktion 63, nr 290; Ex Claes Olof Algård (Per Österlund auktion 1977-03-12, nr 76); Ex Sven Svensson/KMK (Hirsch auktion 2, nr 322).
Detta mynt har ingått i Ove Karlssons (1958-2019), Gävle, mycket stora samling av mynt från Gustav I och framåt. Karlsson samlade främst silvermynten brett; inte bara varje typ skulle representeras i hans samling, utan även varje tillgängligt årtal. Exempelvis hade Ove samtliga möjliga privatägda årtal av Erik XIV:s daler. Den Karlssonska samlingen var förmodligen, vid hans frånfälle, den mest kompletta för periodens mynt, vilket gjorde samlingen särskilt värdefull. Samlingen borde definitivt ha dokumenterats för eftervärlden, något som Myntauktioner arbetade för. Tyvärr fanns andra viljor och rådgivare som gjorde att det gick på annat vis; samlingen skingrades i omgångar på såväl auktion som genom privata affärer. Roland Falkensson försöker, via sin hemsida www.falcoin.se, att i görligaste mån identifiera Oves mynt. Detta är ett vällovligt arbete som dessvärre inte kan ersätta betydelsen av en samlingskatalog över samlingen, vilken genom synliggörandet av en viktig proveniens förmodligen dessutom skulle ha gjort att mynten hade blivit bättre betalda.

Grade: 1+/01 (VF/EF)

SVERIGE/SWEDEN
Question about this auction? Contact Myntauktioner i Sverige AB