NumisBids
  
Warszawskie Centrum Numizmatyczne
Auction 82  18 May 2024
View prices realized

Lot 17

Starting price: 1844 EUR
Price realized: 2000 EUR
Find similar lots
Share this lot: Share by Email

Aureus, (79), Rzym; Aw: Głowa cezara w wieńcu laurowym ...

emisje jako cezar (69–81), Aureus, (79), Rzym; Aw: Głowa cezara w wieńcu laurowym w prawo, CAESAR AVG F DOMITIANVS COS VI; Rw: Ściśnięte dłonie, trzymające orła legionowego na dziobie statku, PRINCEPS IVVENTVTIS; C. 392, Calicó 916, RIC 246; złoto, 19.3 mm, 6.85 g; rzadki typ monety.

Grade: VF

Estimate: 2305 EUR
Question about this auction? Contact Warszawskie Centrum Numizmatyczne