NumisBids
  
Warszawskie Centrum Numizmatyczne
Auction 82  18 May 2024
View prices realized

Lot 24

Starting price: 1844 EUR
LOT WITHDRAWN
Find similar lots
Share this lot: Share by Email

Aureus, (ok. 267), Colonia Agrippina (?); Aw: Popiersie...

Postumus (260–269), Aureus, (ok. 267), Colonia Agrippina (?); Aw: Popiersie cesarza nakryte lwią skórą w prawo, IMP C POSTVMVS P F AVG; Rw: Herkules stojący w prawo, opierający się o maczugę, HERC DEVSONIENSI; moneta nienotowana w literaturze (Calicó, Cohen, Elmer, RIC); złoto, 20.2 mm, 6.36 g; ryski na rewersie, nieznacznie wyszczerbiony krążek, otwór z epoki.

Grade: VF+

Estimate: 2305 EUR
Question about this auction? Contact Warszawskie Centrum Numizmatyczne