NumisBids
  
Warszawskie Centrum Numizmatyczne
Auction 82  18 May 2024
View prices realized

Lot 28

Starting price: 738 EUR
Lot unsold
Find similar lots
Share this lot: Share by Email

Hemistater, przełom III/II w. pne; Aw: Zbarbaryzowana g...

Północna Galia, Aulerci Eburovices, Hemistater, przełom III/II w. pne; Aw: Zbarbaryzowana głowa Apolla w lewo, poniżej dzik; Rw: Zbarbaryzowany jeździec na koniu w prawo, z prawej kulka w rozecie, poniżej dzik w prawo; Delestrée/Tache 2401: złoto, 20.1 mm, 3.11 g; uderzenie przy krawędzi, pęknięcie krążka, wyraźne zarysowanie powierzchni.

Grade: XF

Estimate: 922 EUR
Question about this auction? Contact Warszawskie Centrum Numizmatyczne