NumisBids
  
Warszawskie Centrum Numizmatyczne
Auction 82  18 May 2024
View prices realized

Lot 410

Starting price: 1844 EUR
Price realized: 4000 EUR
Find similar lots
Share this lot: Share by Email

100 złotych polskich, 8.06.1794; seria C, numeracja 121...

Insurekcja Kościuszkowska (1794), 100 złotych polskich, 8.06.1794; seria C, numeracja 12182, podpisy Jana Klemensa Gaczkowskiego, Jana Kleka i Antoniego Michałowskiego, papier bez widocznego znaku wodnego; Lucow 35 (R4), Miłczak A5; u góry strony odwrotnej widoczny ślad po usuniętej podlepce, ale bardzo ładny banknot w opakowaniu PMG 1913181-003, z oceną 53 About Uncirculated.

Grade: XF

Estimate: 2305 EUR
Question about this auction? Contact Warszawskie Centrum Numizmatyczne