NumisBids
  
Warszawskie Centrum Numizmatyczne
Auction 82  18 May 2024
View prices realized

Lot 412

Starting price: 148 EUR
Price realized: 224 EUR
Find similar lots
Share this lot: Share by Email

4 złote polskie, 4.09.1794; seria 1-C, w ramce u dołu o...

Insurekcja Kościuszkowska (1794), 4 złote polskie, 4.09.1794; seria 1-C, w ramce u dołu obrócony nawias (tzw. smutny), po prawej 8 zamiast §; Lucow 43c (R0), Miłczak A11b; drobne zagniecenia u góry, ale piękny egzemplarz.

Grade: AU

Estimate: 185 EUR
Question about this auction? Contact Warszawskie Centrum Numizmatyczne